ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ IIΙ

Read 1629 times

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ελληνική Ένωση Δικαίου της Ενέργειας (ΕΕΔικΕ) στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ IIΙ

Εισηγητές:

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής στον τομέα περιβάλλοντος και ενέργειας - Η ρύθμιση των ΑΠΕ και του Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος στην Ελλάδα

Μαρία Ψάλτη, Επικεφαλής του Τμήματος Αγορών και Ανταγωνισμού της Νομικής Υπηρεσίας της ΡΑΕ

Στόχοι και εργαλεία μιας ενεργειακής πολιτικής - Η διαρκής αναζήτηση μιας δύσκολης ισορροπίας:

Οι βασικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις

Αργύρης Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.

Η διαιτησία ως τρόπος επίλυσης διαφορών στον τομέα της ενέργειας

Σωτήρης Δεμπεγιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αστική ευθύνη για προσβολή περιβάλλοντος από τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

Θεόδωρος Λύτρας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συντονισμός:

Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

Είσοδος ελεύθερη

Σας προσκαλούμε να παραστείτε.