Νεκταρία Καρακατσάνη: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;

Read 2060 times

Το παρόν άρθρο βασίζεται στην ομιλία της Νεκταρίας Καρακατσάνη, ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER) στο “Energy Policy Forumτης Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης”, που διεξήχθη στη Βουδαπέστη, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και σε τοποθέτησή της στην εκδήλωση “Επίκαιρα Ζητήματα Δικαίου Ενέργειας IV» στην Αθήνα, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Δικαίου της Ενέργειας. Το άρθρο αποτυπώνει προσωπικές σκέψεις της ομιλήτριας.


Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας καθώς και ο τομέας του φυσικού αερίου μετασχηματίζονται, ή ακριβέστερα, προσδιορίζονται εκ νέου. Τα χαρακτηριστικά των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων, και ειδικότερα τα φάσμα των αλλαγών, ο ρυθμός με τον οποίον συντελούνται, και ο βαθμός επίδρασης τους στους καταναλωτές και την εθνική οικονομία, δύσκολα μπορούν να συγκριθούν με οποιαδήποτε αντίστοιχη δέσμη στο παρελθόν.

Στη σημερινή μου τοποθέτηση, θα ήθελα να εστιάσω σε τρία ζητήματα. Αρχικά, θα κάνω κάποιες επισημάνσεις για τους στόχους των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων που συντελούνται τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπυκνώνοντας δεδομένα από τη συμμετοχή μου στην Ολομέλεια των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας. Στη συνέχεια, θα παραθέσω κάποιες διαπιστώσεις για τις συνθήκες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν, θα αναφερθώ επιγραμματικά στη δυναμική και τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνοντας τη συμβατότητα του προσανατολισμού τους με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου.

Ι. Βασικοί Στόχοι των Ενεργειακών Μεταρρυθμίσεων

Η δέσμη των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στη χώρα μας υπηρετεί 5 θεμελιώδεις στόχους, που σε σημαντικό βαθμό, είναι κοινοί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται ως εξής:

1)Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η σταδιακή άρση στρεβλώσεων στις αγορές και η αποτροπή συμπεριφορών χειραγώγησης. Ο σχεδιασμός των αγορών πρέπει να εδράζεται σε ένα πλέγμα δίκαιων κανόνων που να επιτρέπουν τον ισότιμο ανταγωνισμό, ώστε μέσα από τις ανταγωνιστικές πιέσεις, να δημιουργηθούν επιλογές και προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές.

Read More