Θεόδωρος Γαλάνης : Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής στο πεδίο της ενέργειας, με έμφαση στα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού

Read 1698 times

Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής στο πεδίο της ενέργειας, με έμφαση στα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού

Θεόδωρος Γαλάνης


Στόχοι του πρόσφατου «νομοθετικού πακέτου» (winter package, 11/2016)

Στόχοι για το 2030

 Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση κατεβάζοντας το επισυναπτόμενο αρχείο