ΕΕΔικΕ

Σκοπός της Ενώσεως είναι η μελέτη, η προαγωγή και η διάδοση της γνώσεως του δικαίου της Ενέργειας, ημεδαπού, αλλοδαπού, ευρωπαϊκού και διεθνούς. Η εκπλήρωση του σκοπού της Ενώσεως θα επιδιωχθεί ιδίως με περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών, για τη συζήτηση ζητημάτων γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος, με διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια (εθνικά ή διεθνή) ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, καθώς και την επαφή και συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Ένωση θα αναλάβει την πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με αντίστοιχα σωματεία ή ενώσεις ευρωπαϊκών κρατών, για ίδρυση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Δίκαιο της Ενέργειας.

Δείτε Περισσότερα 

 

 


 

 2ο Συνέδριο Δικαίου της Eνέργειας 

 

 

 H NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό Περιοδικό Περιβάλλον και Δίκαιο», σε συνεργασία με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν το 2ο Συνέδριο Δικαίου της Ενέργειας, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental  και virtually μέσω της συνεδριακής πλατφόρμας της Νομικής Βιβλιοθήκης. N

Read More

Πρόσφατα άρθρα