Θεόδωρος Γαλάνης : Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής στο πεδίο της ενέργειας, με έμφαση στα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού

Read 3 times

Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής στο πεδίο της ενέργειας, με έμφαση στα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού

Θεόδωρος Γαλάνης


Στόχοι του πρόσφατου «νομοθετικού πακέτου» (winter package, 11/2016)

Στόχοι για το 2030

 Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση κατεβάζοντας το επισυναπτόμενο αρχείο